xyi_banner.jpg

آیفون های 2018_بستک

آیفون های جدید اپل بدون حسگر اثر انگشت،متفاوت با رقبا

بستک موبایل_ آیفون های جدید اپل بدون حسگر اثر انگشت؛در جدیدترین اخبار منتشر شده پیرامون جدیدترین محصولات شرکت اپل محصولات جدید این شرکت از

حسگر اثر انگشت بهره نخواهند برد و بجای آن از سیستم تشخیص چهره استفاده خواهد شد.

https%3A%2F%2Fblueprint api production.s3.amazonaws.com%2Fuploads%2Fcard%2Fimage%2F793243%2F8268b42d f2e6 49cd 8fda dfeaab2578bc - آیفون های جدید اپل بدون حسگر اثر انگشت،متفاوت با رقبا

آیا وجود حسگر اثر انگشت در کنار سیستم تشیص چهره لازم است؟

البته که استفاده حداکثری از ابزار قابل استفاده برای افزایش ضریب امنیت در گوشی های موبایل که یک وسیله شخصی محسوب می شوند می تواند به اطمینان

خاطر مصرف کنندگان آنان منتهی شود اما استفاده از حسگر اثر انگشت ملزوماتی دارد که در جدیدترین اظهار نظرهای مدیر ارزیابی شرکت اپل این ملزومات دارای

پیچیدگی های زیادی است و اپل ترجیج داده که از همان سیستم امنیت آیفون های سال گذشته خود در محصولات جدید خود بهره ببرد.

 

نظر شما در مورد این تصمیم اپل چیست؟

 

 

 

 

بستک موبایل

bestech1.ir 2018 07 18 23 03 54 049496 - آیفون های جدید اپل بدون حسگر اثر انگشت،متفاوت با رقبا
بِستِک