xyi_banner.jpg

آیفون های جدید اپل 2018

هراس اپل از عرضه مدل ارزان تر آیفون در سال 2018

مدل های جدید آیفون

سنت شکنی کمپانی اپل در عرضه نسخه مقرون به صرفه تر همزمان با گوشی ها پرچمدار خود می تواند همچون شمشیری دو لبه برای
اپل باشد.
kuo2018iphonelineup2 - هراس اپل از عرضه مدل ارزان تر آیفون در سال 2018
new iphone 2018_bestech1
اپل تصمیم دارد نسخه ارزان تر آیفون سال آینده را با یک ماه تاخیر عرضه کند تا لطمه ای به میزان فروش پرچمدارن این شرکت وارد نشود
از طرفی عرضه دیرتر از موعد این دیوایس می تواند صبر کاربران اپل را به دنبال داشته باشد و آنها برای پرداخت چند صد دلار کمتر حاضر

باشند یکی دو ماهی بیشتر صبر کنند و دیگر خبری از هجوم کاربران در کشورهای مختلف برای خرید پرچمداران و صف های طولانی از

بین برود.

نظرات خود را با بِستِک بهترین تکنولوژی در میان بگذارید.

telegram logo icon 5 - هراس اپل از عرضه مدل ارزان تر آیفون در سال 2018 bestech۱

instagram full limoographic - هراس اپل از عرضه مدل ارزان تر آیفون در سال 2018bestech۱.ir

     بستک بهترین تکنولوژی

bestech1.ir 2018 05 08 21 11 05 266658 300x300 - هراس اپل از عرضه مدل ارزان تر آیفون در سال 2018
بستک