xyi_banner.jpg

bestech1.ir 2018 05 12 14 31 27 212612 - هک چیست؟انواع هکر و روش های نفوذ هکرها

هک چیست؟انواع هکر و روش های نفوذ هکرها

هک

bestech1.ir 2018 05 12 14 31 16 930989 300x300 - هک چیست؟انواع هکر و روش های نفوذ هکرهاهک چیست؟

در علوم رایانه ای هک به معنی دسترسی بدون اجازه فرد یا ربات به اطاعات قربانی است.
در واقع هر گاه حرف از هک و هکر می شود همه افراد به نحوی دچار نگرانی می شوند؛در صورتی که هکر ها نیز خوب وبد دارند.
هکرها معمولا افرادی باهوش هستند که در سیستم به علت هوش بالا ترد می شوند.

bestech1.ir 2018 05 12 14 31 22 670435 300x300 - هک چیست؟انواع هکر و روش های نفوذ هکرها

انواع هکرها:

هکر کلاه سفید:

هکرهای کلاه سفید معمولا متخصصین شبکه هستند و تحصیلات مرتبط با حوزه فعالیت خود دارند

این هکرها در پست های حساس سازمانی شرکت های بزرگ بدنبال نقاط ضعف سیستم امنیتی آنها هستند.

هکرهای کلاه سیاه:

نقطه مقابل هکرهای کلاه سفید،هکرهای کلاه سیاه هستند.
این هکرها بدنبال نفوذ به سیستم ها،سرقت اطلاعات،از کار انداختن سیستم های یک شرکت و در کل بدنبال تخریب زیر ساخت ها هستند.

این هکرها از توانایی بسیاربالایی برخوردار هستند و معمولا در قید و بند هیچ شرکت و رئیسی نیستند و به صورت گروهی کار میکنند.

هکر کلاه خاکستری:

حد میان بین هکرهای کلاه سفید و سیاه هکر های کلا خاکستری ایستاده اند،از نمونه کارهای این نوع هکرها هک وب سایت مخالف با

فرهنگ و نظام یک جامعه است که بخاطر این عمل زیاد مورد سرزنش قرار نمی گیرند.

هکر کلاه صورتی:

مبتدیان دنیای هک را که سنی 15-25 سال دارند را هکر های کلاه صورتی گویند.این هکرها اطلاعات زیادی ندارند و صرفا برای قدرت

از برنامه های از پیش برنامه نویسی شده استفاده می کنند که توسط هکرهای حرفه نوشته شده اند.

کراکر:

در ایران و به لطف عدم رعایت حق کپی رایت این واژه یعنی کراکر را به وفور شنیده ایم؛در واقع این نوع هکر ها اقدام به هک

برنامه های پولی می کنند و آنها را بدون پرداخت در اختیار سایر کاربران قرار می دهند.

البته باید دانست هک یک دنیای بسیار وسیع است که ما در این مقاله درب ورودی آن را بررسی کردیم.

بستک بهترین تکنولوژی

bestech1.ir 2018 05 08 21 11 05 266658 300x300 - هک چیست؟انواع هکر و روش های نفوذ هکرها
بستک