آیا تلگرام با کاهش محبوبیت در ایران مواجه شده است؟

آیا تلگرام با کاهش محبوبیت در ایران مواجه شده است؟

اگرچه نمی‌توان انکار کرد مسدودسازی تلگرام بر میزان استفاده کاربران این پیام‌رسان‌ خارجی تاثیر داشته است، اما برخی

کارشناسان می‌گویند نمی‌توان با صراحت درباره آمار دقیق این میزان کاهش سخن گفت.

219
بهترین جایگزین تلگرام پس از فیلتر آن

بهترین جایگزین تلگرام پس از فیلتر آن

تلگرام فیلتر شد،پس از شنیدن این خبر بسیاری از افراد به دنبال جایگزینی برای این پیام رسان خارجی بودند حال ما در بِستِک بهترین تکنولوژی قصد داریم بهترین جایگزین های این پیام رسان خارجی را معرفی کنیم و . . .

379