آیا عضویت بدون اجازه کاربران در پیام رسان سروش حقیقت دارد؟

آیا عضویت بدون اجازه کاربران در پیام رسان سروش حقیقت دارد؟

در پی انتشار خبر عضویت اجباری کاربران در پیام رسان سروش بدون اطلاع و درخواست خودشان، اعلام کرد: تاکنون هیچ مستندی از

سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و افرادی که مدعی این موضوع هستند، دریافت نشده است.

407