بست کست یک فیلم 60 ثانیه ای است که در نظر دارد آخرین اخبار تکنولوژی،قیمت ها و ترفند های IT

را برای شما بازگو کند.

bestcast

ما در این مجموعه سعی می کنیم بهترین و جدیدترین اخبار را بدون هیچ دخل و تصرفی برای شما

به نمایش در آوریم،در این ویدیو ها سعی شده است ترند های روز گفته شود

تا هم در زمان شما و هم در حجم آپلود شما نهایت صرفه جویی صورت بگیرد.