آرشیوارزان ترین پرچمدار شهریور 97

اخبار تکنولوژیمشاوره

آیا گوشی ارزان می شود،شهریور ماه 1397

بستک_آیا گوشی ارزان می شود؟ این سوالی است که این روزها متقاضیان گوشی موبایل از خود می پرسند و میتوان گفت جواب قطعی برای آن وجود ندارد.