آرشیوبررسی تکنولوژی های روز

اخبار تکنولوژیبررسی

اندروید اوریو در صدر جدول،جدال سیستم عامل ها

آخرین بروزرسانی سیستم عامل اندروید همواره در دسترس درصد محدودی از مصرف کنندگان این سیستم عامل بود،اما خبرهای جدید حاکی از رکورد شکنی آخرین نسخه ارائه شده این سیستم عامل است.