آرشیوبهترین گوشی های هواوی

بررسی

هواوی در مسیر موفقت،بزرگ مرد کوچک

تا 7 سال پیش و به خصوص در بازار موبایل ایران هر کس از برندی به نام هواوی صحبت می کرد مورد تمسخر خیل زیادی از دوستان و اطرافیانش قرار می گرفت