آرشیوترفند اینستاگرام

آموزشترفند

اینستاگرام قاتل حجم اینترنت،راه حل این مشکل!

بستک ترفند_ اینستاگرام قاتل حجم اینترنت شماست؛اگر به حجم مصرفی اینترنت توسط برنامه های مختلف دقت کرده باشید اولین برنامه ای که به چشم می خورد اینستاگرام است.با ما باشید با راه حل رفع این مشکل مهم چرا اینستاگرام حجم می خورد؟ بهترین جواب در مقابل این سوال است که اینستاگرام در واقع شبکه ای اجتماعی مبتنی بر تصویر است و خب تصاویر کیفیت های متفاوتی دارند و نیز ویدیو هایی که هر کدام حجم هایی زیادی دارند و شما برای مشاهده آنها نیاز به مصرف اینترنت زیادی دارید. این مشکل قابل حل است؟ هیچ چیز نشد ندارد با اینکه...