آرشیوتگ کردن

سینما

تگ کردن به جیمیل اضافه شد

سرویس پست الکترونیک کمپانی گوگل در تازه ترین بروزرسانی های خود قابلیت تگ کردن (mention)کردن را به این سرویس اضافه کرده است.