آرشیوجیمیل

سینما

تگ کردن به جیمیل اضافه شد

سرویس پست الکترونیک کمپانی گوگل در تازه ترین بروزرسانی های خود قابلیت تگ کردن (mention)کردن را به این سرویس اضافه کرده است.