آرشیوفیلتر

بررسی

بهترین جایگزین تلگرام پس از فیلتر آن

تلگرام فیلتر شد،پس از شنیدن این خبر بسیاری از افراد به دنبال جایگزینی برای این پیام رسان خارجی بودند حال ما در بِستِک بهترین تکنولوژی قصد داریم بهترین جایگزین های این پیام رسان خارجی را معرفی کنیم و . . .