آرشیوپسورد

امنیت

رایج ترین اشتباهات در انتخاب پسورد

پسورد:به طور کلی همه انسان ها به جز درصد محدودی در انتخاب پسورد های خود سهل انگاری کرده و دچار اشتباهاتی می شوند. طبق مطالعه ی جدیدی که محققان در Virginia Tech and Dashlane انجام دادند، اکثر مردم در انتخاب پسورد هایشان دچار اشتباهاتی مشابه می شوند.