آرشیوtelegram

اخبار تکنولوژیبررسی

آیا تلگرام با کاهش محبوبیت در ایران مواجه شده است؟

اگرچه نمی‌توان انکار کرد مسدودسازی تلگرام بر میزان استفاده کاربران این پیام‌رسان‌ خارجی تاثیر داشته است، اما برخی کارشناسان می‌گویند نمی‌توان با صراحت درباره آمار دقیق این میزان کاهش سخن گفت.